Högby prästgård

Högby prästgård är en större, gulmålad salsbyggnad under brutet tak. Till denna hör två ålderdomligare, vitputsade flygelbyggnader

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb