Hallnäs udde

Sjöbodar och sjömärke

På sydspetesen av Hallnäs udde finns fem sjöbodar, varav den längst i söder är uppförd av kalksten och trä. I anslutning till de befintliga bodarna finns flera äldre sjöbodtomter idag omgivna av stenbundna jordvallar. Strax norr om bodarna, i de betade sjömarkerna, står ett sjömärke av kalksten, sju meter högt, med smalare , rundad överdel. Det till storleken imponerande byggnadsverket uppfördes 1868 och kallas av lokalbefolkningen för "Hallnäskärringen" . Strax söder om udden finns Hallnäs läge, platsen för en tidigare hamn, som är övergiven sedan 1800-talet.

Källa: Svenska Pärlor - Öland (Svenska turistföreningen och Länsstyrelsen i Kalmar län)

Fågellokal

Hallnäs udde är mest intressant i maj och september. I början av maj fångar udden in vinddrivna tättingar och vadare och är därför värd ett besök även vid sämre väder. Här ses ibland svart rödstjärt sitta på stenfyrarna. 

Källa: Ölands Fågellokaler (Ölands Ornitologiska Förening)

Växtlokal

Här finns kransborre i riklig mängd vid sjöbodarna enligt Ölands Botaniska Förening. Se denna karta:

 

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO