Hagelstad och Igelkärr

Fågellokal

Hagelstad är en typisk ölandsby med omgivande betes- och odlingsmarker. Gamla ekar finns i ängarna, vilket gör att det är gott om häckande fåglar, som flugsnappare och mesar.

I sydväst ligger en grävd damm omgiven av videsnår och bladvass. Gråhakedopping, rörhöna, vattenrall, kärrsångare och pungmes (tillfälligt) häckar här. Gräshoppsångare, vit stork och dubbelbeckasin har observerats tillfälligt. 

I lövängarna häckar halsbandsflugsnappare.

Halsbandsflugsnappare Foto: Stefan Svenaeus

Halsbandsflugsnappare

Ca 1 km norr om byn finns en grund våtmark, Igelkärr, med ag och starr.

Källa: Ölands fågellokaler (Ölands Ornitologiska Förening)

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb