Gräsgårds prästgård

Dagens byggnad är uppförd 1869. Den är sedan 1991 privatbostad.

De första uppgifterna om bebyggelse på prästgården finns i en husesyn den 6 maj 1690, då Anders Tiberg d.ä. tillträdde kyrkoherdetjänsten. Prästgårdshusen var då nergångna bl a beroende på fientliga härjningar i trakten år 1677. Boningshusen var låga, torvtäckta ryggåsstugor. År 1791 skaffades en knuttimrad manbyggning från Småland.

Källa: Bertil Palm i Gräsgårds sockenbok

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb