Gösslunda rör

Ett av Stora alvarets största gravrösen med en diameter av 20 m och en höjd av ca 2,5 m. Det undersöktes och restaurerades 1968-70. Vid undersökningen hittades ingen anlagd centralgrav under röset. Uppe i röset hittades 12 brandgravar daterade till bronsålder och tidig järnålder. 

Källa: Ulf Erik Hagberg, Med arkeologen Sverige runt

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb