Gösslunda rör

Ett av Stora alvarets största gravrösen med en diameter av 20 m och en höjd av ca 2,5 m. Det undersöktes och restaurerades 1968-70. Vid undersökningen hittades ingen anlagd centralgrav under röset. Uppe i röset hittades 12 brandgravar daterade till bronsålder och tidig järnålder. 

Källa: Ulf Erik Hagberg, Med arkeologen Sverige runt

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO