Gärdslösa lanthandelsmuseum

I den gamla lanthandeln i Gärdslösa finns numera ett lanthandelsmuseum i originalskick. Här finns mycket kvar sedan butiken upphörde i mitten av 70-talet. Man visar även delar av bostaden där handlarparet bodde.

Källa: Lanthandelsmuseets hemsida

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO