Gamla almar vid Ottenby kungsgård

Vid den gamla sträckningen av landsvägen förbi Ottenby kungsgård finns fyra gamla och grova almar. De har enligt trädportalen en stamomkrets av ca 5 m.

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb