Färjestadens gamla järnvägshotell

Järnvägshotellet i Färjestaden fram till nedläggningen av järnvägen 1961. Numera finns annan verksamhet i huset.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO