Färjestadens gamla järnvägshotell

Järnvägshotellet i Färjestaden fram till nedläggningen av järnvägen 1961. Numera finns annan verksamhet i huset.

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb