Färjestadens dämme

Dagvattenrening

2014 invigdes sista etappen av dämmet i Färjestaden. Dämmets funktion är framför allt dagvattenrening, men har också blivit en vacker, kustnära och naturskön plats för rekreation. Här finns också kommunens första hundbad. I dämmet sedimenteras partiklar och halterna av kväve och fosfor reduceras innan vattnet rinner ut i Kalmarsund. Detta bidrar till en bättre miljö och minskar risken för övergödning i Östersjön. 

Dämmet består av ett antal dammar där dagvattnet passerar genom på sin väg ut i Kalmarsund.

Strövstigar

På dammvallarna finns strövstigar med broar över kanalerna. Det finns också fikabord och grillplatser. Man har fin utsikt över Ölandsbron och Kalmarsund med Kalmar i fonden. Längs med kusten ligger några sjöbodar.

Strandpromenad

Vid dämmet finns en strandpromenad. 

Fågellokal

Området är värt att besöka för fågelskådning särskilt på hösten då det har dragningskraft på flyttande vadarfåglar. I vassarna finns vattenrall, sävsparv och vintertid skäggmes. Sällsynt kan en rördrom övervintra. Svarthakedopping finns här ofta.

Svarthakedopping Foto: Stefan Svenaeus

Svarthakedopping

Här kan du se vika fågelarter som setts vid Färjestadens dämme den senaste veckan (Artportalen)

En särskild parkering finns för dämmet.

Källa: Ölands Fågellokaler, Ölands Ornitologiska Förening

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO