Dörbybro

Denna bro är en stenvalvsbro som byggdes 1920-1921. Den ligger på östra landsvägen vid Norra Möckleby och leder över Bröttrpsbäcken.

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb