Domderörsbackarna

Gravröse från bronsåldern som är nästan helt dolt av buskar och träd. Röset har diametern 20 m och är 2,3 m högt. Vid 1941 års fornminnesinventering kunde två stensättningar öster om röset urskiljas. Troligen är dessa nu bortodlade.

Källa: Fornsök (RAÄ)

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Svårtillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb