Domderörsbackarna

Gravröse från bronsåldern som är nästan helt dolt av buskar och träd. Röset har diametern 20 m och är 2,3 m högt. Vid 1941 års fornminnesinventering kunde två stensättningar öster om röset urskiljas. Troligen är dessa nu bortodlade.

Källa: Fornsök (RAÄ)

Tillgänglighet: Svårtillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb