Borgs kyrka

Alldeles intill parkeringen vid Borgholms slott finns resterna av en gammal kyra, Borgs kyrka. Man kan se resterna av långhus, kor och sakristia avteckna sig som förhöjningar i marken. Den antas vara bygd på 1100-talet. På 1320-talet är Borg en egen socken med byarna Slät och Getungstad samt gården Bragelunda. Invid kyrkan i Borg fanns bebyggelse för borgens besättning och hantverkare. Vid denna tid och fram till 1356 innehades borgen av Ingeborg Eriksdotter, änka efter Valdemar, kung Birger Magnusson bror. Ingeborg hade fått hela Öland i gåva av sin make.

1515 begränsades verksamheten i kyrkan så att den endast var ett kapell och några år senare slogs Borg socken samman med Räpplinge socken och kyrkan fick förfalla. Den sprängdes 1610 eftersom det fanns risk att fienden skulle kunna ta betäckning bakom kyrkan.

Källa: Statens fastighetsverk

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO