Borgholms fyr

När farleden genom Kalmarsund förbättrades på 1860-talet fanns behov av en fyr vid Borgholm. På Kråkudden strax söder om Borgholm byggdes därför ett fyrhus 1865. Eftersom fyren behövde daglig skötsel byggdes ett kombinerat bostadshus och fyr. Fyrhuset var en röd träbyggnad på hög stenfot och omgavs av en trädgård med stenmur. Själva fyren med lins och lykta satt på taket på huset. Lyktan eldades först med rovolja och sedan med fotogen. 1904 flyttades fyrhuset till Revsudden på andra sidan sundet där det finns kvar än idag. Den gamla fyren ersattes med en modernare som inte krävde daglig skötsel, den som vi ser idag. 1940 elektrifierades fyren. Sjöfartsverket släckte fyren 1995 och sedan dess håller Borgholms båtklubb den tänd mellan första maj och sista september.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO