Alverkällan

På alvaret öster om Parteby finns Alverkällan. Den ligger på gränsen mellan Kastlösa och Smedby socknar liksom på gränsen mellan naturreservaten Parteby och Alvlösa. 

Tillgänglighet: Svårtillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb