Alverkällan

På alvaret öster om Parteby finns Alverkällan. Den ligger på gränsen mellan Kastlösa och Smedby socknar liksom på gränsen mellan naturreservaten Parteby och Alvlösa. 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Svårtillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO