Albrunnastenen

Detta är den resta stenen vid Albrunna som stått invid landsvägen men varit borta en tid eftersom den blev påplöjd av en lantbrukare och föll i två bitar. Nu finns en exakt kopia i betong rest på samma plats med samma lutning. Stenen visade sig efter nyligen genomförda arkeologiska undersökningar markera stäven i en 26 m lång skeppssättning. Av övriga stenar i skeppssättningen finns enast tre kvar under jord.

Originalstenen kommer att placeras vid rastplatsen intill med skylt som berättar om stenens historia.

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb