Albrunna­stenen

Detta är den resta stenen vid Albrunna som stått invid landsvägen men varit borta en tid eftersom den blev påplöjd av en lantbrukare och föll i två bitar. Nu finns en exakt kopia i betong rest på samma plats med samma lutning. Stenen visade sig efter nyligen genomförda arkeologiska undersökningar markera stäven i en 26 m lång skeppssättning. Av övriga stenar i skeppssättningen finns enast tre kvar under jord.

Originalstenen kommer att placeras vid rastplatsen intill med skylt som berättar om stenens historia.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO