Jonathan Lindströms Öland
3 platser

… I boken "Biskopen och korståget 1206" beskriver arkeologen Jonathan Lindström hur Ormsö, en…

Visa på karta

Ebberskogs fornby

I boken "Biskopen och korståget 1206" beskriver arkeologen Jonathan Lindström hur Ormsö, en liten ö utanför Estlands kust, koloniseras med svenskar som ett led i kristnandet av Estland. Kolonisationen genomfördes år 1206 av den danske ärkebiskopen Andreas Sunesson i samarbete med kungarna i Danmark och Sverige. Ledtrådarna till ormsöbornas ursprung har Lindström funnit tillsammans med arkeologen Jan-Henrik Fallgren. Man har funnit att befolkningen i fem byar på norra Öland flyttades till Ormsö. Ölandsbyarna ligger nu öde och igenväxta i lövskog. Resterna som finns kvar är husgrunder och stensträngar, d v s raserade hägnadssystem.

Byarna som tömdes var Lundarne, Ebberskog, Åker, Bierby och en namnlös by. Samtliga låg öster om Byxelkrok, utom Bierby som låg vid Dödevi. 

Ännu på 2000-talet finns personer som talar en gammaldags svenska på Ormsö. Lindströms egen far flydde från ön i samband med andra världskriget.

Se Vetenskapens värld om utflyttningen.

I boken beskrivs också ett slag mellan danskar och sjörövare från östra sidan av Östersjön som ska ha skett år 1170 vid norra Öland. Mycket talar, enligt Lindström, för att det skedde vid Grankullaviken.

 

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO