Treudd
5 platser

Visa på karta

Gillberga treudd

Treudd är en förhistorisk stensatt grav i form av en tresidig stensättning med markerat insvängda sidor. Gravarna är ofta tomma vilket antyder att de ibland kan ha varit enbart av kultisk betydelse. Gravar av denna typ är från äldre och yngre järnåldern.

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb