Ormbunkar-lavar-mossor

Masklav

Masklav

Thamnolia vermicularis

Murruta

Murruta

Asplenium ruta-muraria

Skriftlav

Skriftlav

Graphis scripta

Svartbräken

Svartbräken

Asplenium trichomanes

Svavellav

Svavellav

Gyalolechia fulgens

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO