Masthuggsudden

Vid Masthuggsudden i naturreservatet Bödakustens västra finns Ölands största aktiva abrationsbranter med en höjd av cirka sju meter. Här äter sig havet in i branten vid stormar och för ut sand i havet medan större stenar blir kvar nedanför branten och bildar ett klapperstensfält. Öster om branten finns dyner och flygsandfält där bl a tall planterats för att binda sanden. Masthuggsudden ligger i Ekopark Böda.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Tillgänglighet: Tillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb