Högby stenkvarn

En holländarkvarn i kalksten utanför Löttorp som är 14 m hög med 1,7 m tjocka murar längst ner. Kvarnen var från början en tullkvarn av holländsk typ och uppfördes kring 1800-talets mitt. Kvarnhuset är helt byggt av murad kalksten och är en lokal variant av de s.k. holländarkvarnarna, som vanligen var byggda av trä.

Byggnaden är i tre våningar och avslutas av en vridbar, spånklädd tornhuv. I bottenvåningen finns ett par stora portar, genom vilka man kunde köra in i kvarnen med häst och vagn. Interiör och fasta installationer är i det närmaste intakta. Kvarnen är byggnadsminne.

Kvarnen kallas även Kopparslagarkvarnen. Malning har inte förekommit sedan 1920-talet.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb