Poeten Anna Rydstedt

  • Foto: Wikipedia
  • Anna Rydstedt-stigen Foto: Stefan Svenaeus 2023
  • Föräldrahemmet Foto: Stefan Svenaeus 2023
  • Anna Rydstedt-sällskapets infotavla vid kyrkan Foto: Stefan Svenaeus 2017
  • Anna Rydstedts grav Foto: Stefan Svenaeus 2017
  • Anna Rydstedts skrivarstuga Foto: Stefan Svenaeus 2017

Anna Rydstedt föddes i Ventlinge på södra Öland. Hon växte upp tillsammans med sin mamma och syster. Egentligen ville hon bli präst, men tvingades motvilligt avstå, då svenska kyrkan ännu inte tillät kvinnliga präster.

Hon studerade i Lund och blev en del av den litterära krets som kom att kallas Lunda-skolan. Hon debuterade med diktsamlingen ”Bannlyst prästinna” (1953).

Efter studierna arbetade hon som folkhögskolelärare i bl.a Eslöv och Stockholm, men återvände varje år till hemgården, som hon senare övertog.

Föräldrahemmet Foto: Stefan Svenaeus 2023

Föräldrahemmet

Om Öland har Anna sagt i en intervju: ”Öland … blir den punkt i världen varifrån jag på olika radier tar mig ut i världen för att sedan vända tillbaka från olika riktningar. Öland är ett centrum i mitt liv, en mikrokosm där de existentiella villkoren rymmer samma faktorer som överallt i världen, allt som hör livet till”

Anna Rydstedt såg sammanhangen mellan stort och smått. Hon iakttog verkligheten omkring sig och klädde den i ord som förbinder de vardagliga tingen med de stora existentiella frågorna omkring liv och död.

Strax väster om föräldragården hade hon en skrivarstuga.

Anna Rydstedts skrivarstuga Foto: Stefan Svenaeus 2017

Skrivarstugan

Till hennes minne har Anna Rydstedt-sällskapet skapat en litterär stig ner till havet från hennes föräldragård i Ventlinge. Vid stigens slut kan man fika vid ett bord med Annas dikter inlagda i bordsytan.

Anna ligger begravd på kyrkogården i Ventlinge.

Anna Rydstedts grav Foto: Stefan Svenaeus 2017

Källa: Anna Rydstedt-sällskapet

Folder om Anna Rydstedt och Anna Rydstedt-stigen

Anna Rydstedt-sällskapets infotavla vid kyrkan Foto: Stefan Svenaeus 2017

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO