Väderkvarn 2 vid Solliden

Denna väderkvarn står inne på Sollidens område på fastigheten SOLLIDEN 1:1 (nordligaste kvarnen).

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Svårtillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO