Treudd på Vi alvar

Treudd är en förhistorisk stensatt grav i form av en tresidig stensättning med markerat insvängda sidor. Gravarna är ofta tomma vilket antyder att de ibland kan ha varit enbart av kultisk betydelse. Gravar av denna typ är från äldre och yngre järnåldern.

Denna treudd finns på gravfältet Vi alvar vid Källa. Treudden ligger på gravfältets högsta punkt. Kanske var det här som den sista avrättningen ägde rum 1768 genom halshuggning.

Google Maps

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO