Resmo treudd

Treudd är en förhistorisk stensatt grav i form av en tresidig stensättning med markerat insvängda sidor. Gravarna är ofta tomma vilket antyder att de ibland kan ha varit enbart av kultisk betydelse. Gravar av denna typ är från äldre och yngre järnåldern.

Denna treudd finns söder om Resmo rastplats i det långa gravfältet mellan landsvägen och landborgskanten som sträcker sig från Resmo ner till Mysinge där Mysinge hög finns. Treudden har 20 m insvängda sidor.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO