Träd och buskar

Avenbok

Vetenskapligt namn: Carpinus betulus

Förekomst: Mindre allmän

Avenbok växer i bestånd och i solitära förekomster främst på centrala Öland. Avenboken finns i sydligaste Sverige och har sitt huvudsakliga utbredningsområde i östra delen av europeiska lövskogsområdet. Öland utgör den nordligaste förekomstenför vildväxande avenbok i Europa. Avenboken har slät, mörkgrå bark. Ett karakteristiskt drag är att stammen är ojämn av längsgående åsar.

Förr i världen uppskattades avenboken för sitt mycket hårda trä, vilket användes till kuggar i hjul, till redskapsskaft m m. Barken har använts för att färga garn gult.

Troligen kommer namnet "aven" från danskans avne som betyder agnar. Det syftar på de små segel som sitter på frukterna.

Fina exempel på avenbokskog hittar du vid Halltorps hage och Odens flisor-Ismantorops borg

 

Avenbok hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO