Örter (utom orkidéer)

Våradonis

Vetenskapligt namn: Adonis vernalis

Förekomst: Sällsynt

Våradonis blommar i maj-juni på torrängar. Den är en stäppväxt som endast växer på Öland och Gotland. Den tolkas som en kvarleva från en varmare och torrare tid. Sin huvudutbredning har den norr om Svarta havet och i södra Sibirien. Fröna sprids av myror. På Öland kallas den också arontorpsros.

Viktigast av alla insekter för våradonisen är olika arter av sandbin som pollinerar blomman och därigenom sprider pollen från en blomma till pistillens märke på en annan. Gemensamt för dessa bin är att de gräver gångar i sandmark där de också bygger sina bon. Ängsmyrorna hör också till våradonisens bundsförvanter. De lockas av den oljerika och doftande fruktvävnaden och hjälper till med fröspridningen genom att de klarar att transportera frukten några meter från modersindividen.

Här kan du se utbredningen av våradonis på Öland (utdrag ur Artportalen)

Linné såg våradonis i Kastlösa första gången i Sverige på sin ölandsresa 1741. Enligt Linné kallades den "kastlöser". Erik Axel Karlfeldt har med "arontorpsrosen" i visan Vid Färjestaden.

Våradonis har fått namn efter den sköne ynglingen Adonis i den grekiska mytologin. Artnamnet vernalis kommer av latinets ver (vår) och syftar på blomningstiden.

Våradonis är starkt giftig eftersom den innehåller digitalisliknande substanser (glykosider) som påverkar hjärtat. Den är känd som medicinalväxt redan under antiken. Den användes för behandling av veneriska sjukdomar och hjärtsjukdomar samt som lugnande och urindrivande medel.

Våradonis är fridlyst

 

Våradonis hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO