Örter (utom orkidéer)

Ullranunkel

Vetenskapligt namn: Ranunculus illyricus

Förekomst: Mindre allmän

Ullranunkel, som också kallas ullsmörblomma, är en stäppväxt som har en utpost på Öland. När klimatet en gång i tiden var torrare hade den förmodligen en mer sammanhängande utbredning. Den växer på alvar och torrängar. Den har sin huvudsakliga utbredning på alvaren och efter vägarna vid Västra landborgen upp till Borgholm. Den blommar i juni. 

På våren kan man se stora bestånd med ulliga smala blad på torrängarna. När det sedan kommer till blomning är detta för det mesta sparsamt. 2019 har den dock ett av sina bästa blomningsår, kanske på grund av den torra sommaren 2018.

Släktnamnet Ranunculus kommer av latinets rana (groda) och skulle kunna syfta på att många arter lever i eller nära vatten. Namnet användes redan av Plinius (70 e. Kr.). Artnamnet illyricus kommer av namnet på den romerska provinsen Illyricum i nordvästra delen av Balkanhalvön.

Ullranunkel finns i Sverige bara på Öland. Första fynuppgiften härrör från Linné, som såg den i Hulterstad 1741 på sin öländska resa.

Här kan du se utbredningen på Öland (utdrag ur Artportalen).

Ullranunkel vajar i vinden på Stora alvaret

Ullranunkel hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO