Örter (utom orkidéer)

Storviol

Vetenskapligt namn: Viola elatior

Förekomst: Sällsynt

Storviol förekommer i Norden endast på Öland. Närmaste växtplatser finns i Baltikum. Det är den största violen och kan bli halvmeterhög. Den växer i bryn på fuktig, kalkrik mark i lövskogskanter och längs skogsvägar. 

Storviol är fridlyst

Storviol hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO