Örter (utom orkidéer)

Ölandssolvända

Vetenskapligt namn: Helianthemum oelandicum

Förekomst: Allmän

Ölandssolvändan är en dvärgbuske som dominerar över stora ytor på Stora alvaret. Den är mindre vanlig på alvaren på norra Öland; norr om Borgholm saknas den nästan helt i sådan miljö. Den finns mest på kalkrika vittringsjordar som är något högre belägna. Under vintern är marken mättad med vatten vilket medför att ölandssolvändan råkar ut för uppfrysningsrörelser när det är minusgrader, vilket den klarar bra. De flesta andra växter klarar inte detta. 

De blombärande skotten är rödaktiga och mer upprätta. Från roten utgår liggande, förvedade skottaxlar. Blomningen infaller i första halvan av juni.

Arten är främst spridd i alpina delar av södra och östra Europa. Underarten äkta ölandssolvända, Helianthemum oelandicum var oelandicum, finns bara på Öland och räknas som en kvarleva från istiden. 

Ölandssolvända är Ölands landskapsblomma. På Öland kallas solvändor solört

 

Ölandssolvända hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO