Örter (utom orkidéer)

Grusbräcka

Vetenskapligt namn: Saxifraga tridactylites

Blommar mellan vecka 13 och 23.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Allmän

Grusbräckan är vanlig på soliga, varma kalhällar med tunna, lösa avlagringar. Den är kulturgynnad och växer på hårt betade, trampade, magra betesmarker, åkrar, vägkanter och mossbeväxta stenmurar. Även på soliga sandmarker kan den vara vanlig.

Den är lågvuxen (5-10 cm) och lätt att känna igen genom sin röda grenar och stam.

Den blommar redan i maj. Därefter torkar plantan bort så att man inte ser så mycket av den. Fröna gror på hösten och växten övervintrar som en liten rosett. 

Grusbräckans huvudutbredning ligger i medelhavsområdet. I Sverige är den vanligast på Öland och Gotland. Den förekommer i Skåne samt upp till Gästrikland i odlingsbygder.

Släktnamnet Saxifraga kommer av latinets saxum (sten) och frangere (bryta, bräcka). Namnet syftar på att extrakt av bräckor ansågs kunna bota njursten.

Artnamnet tridactylites kommer av latinets tri- (tre) och grekiskans daktylos (finger), namnet betyder trefingrad och syftar på bladformen.

 

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO