Örter (utom orkidéer)

Bergskrabba

Vetenskapligt namn: Globularia vulgaris

Blommar mellan vecka 18 och 24.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Tämligen allmän

Bergskrabban lever gärna på kalkhällmarkernas tunna vittringsjordar. De är särskilt anpassade att klara frysrörelser och uttorkning. Den växer främst på Stora alvaret, men finns även på några av de mindre alvaren. Den tål inte hårt bete. Blommar i juni. En plats där man lätt kan se bergskrabban även vid bilfärd är i vagkanten mellan Vickleby och Resmo.

Bergskrabban växer i Sverige bara på Öland och Gotland. Närmast kan man hitta den i Sydfrankrike och Spanien. Därför räknas den på Öland  som en rest från en varmare tids flora.

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO