Orkidéer

Vit skogslilja

Vetenskapligt namn: Cephalanthera longifolia

Blommar mellan vecka 20 och 25.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Mindre allmän

Vit skogslilja eller svärdsyssla är mindre vanlig men kan ställvis förekomma rikligt på norra Öland. Den växer i ljusa, torra ängsbarrskogar, lövrika ängar m m. Den trivs vid vägkanter och skogsbryn.

Källa: Ölands och Gotlands växtvärld (Ekstam m fl)

Alla Sveriges orkidéer är fridlysta

Vit skogslilja hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO