Orkidéer

Skruvax

Vetenskapligt namn: Spiranthes spiralis

Blommar mellan vecka 32 och 39.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Sällsynt

1969 sattes engelska plantor ut av skruvax på två platser i Böda, dels i Enerums alvar, dels nordväst om Spånkärret. På den första platsen har de inte återkommit men vid Spånkärret har den acklimatiserat sig och återkommer varje år med varierande antal plantor. Det är enda lokalen i Sverige. I Danmark, där den var spontan, anses den numera vara utdöd. Skuvaxet finns tämligen allmänt flerstädes i Europa, särskilt i havets närhet. 

Skruvaxet har en spiralvriden blomställning. Blommorna saknar sporre. Blomningen sker mycket sent, mitten av augusti till september.

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO