Orkidéer

Praktsporre

Vetenskapligt namn: Gymnadenia conopsea var. densiflora

Blommar mellan vecka 24 och 30.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Mindre allmän

Detta är en nära släkting till brudsporren (båda är varieteter inom samma art), som blommar senare än brudsporren i kalkfuktängar och myrkanter.

Källa: Ölands och Gotlands växtvärld (Ekstam m fl)

Alla Sveriges orkidéer är fridlysta

 

Praktsporre hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO