Orkidéer

Kal knipprot

Vetenskapligt namn: Epipactis phyllanthes

Blommar mellan vecka 27 och 32.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Sällsynt

Sällsynt på fuktig, skuggig, kalkrik, sandig mark. Växer i ädellövskog, tallskog, bryn, snår, skogsvägar.

Källa: Den Nya Nordiska Floran (Mossberg & Stenberg)

Alla Sveriges orkidéer är fridlysta

 

Kal knipprot hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO