Orkidéer

Jungfru Marie nycklar

Vetenskapligt namn: Dactylorhiza maculata ssp. maculata

Blommar mellan vecka 22 och 28.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Mindre allmän

Förekommer sparsamt i skuggiga och fuktiga skogsmarker.

Orkidéernas rotknölar har liknats vid testiklar och har sedan gamla tider använts som medel för att öka könsdriften. De kallades under den hedniska tiden för "Friggagräs" och var helgade åt Frigga, Odens hustru och äktenskapets gudinna. I och med kristendomens inträde övertogs Friggas roll av Jungfru Maria,och örten blev en kysk jungfrublomma.

Alla Sveriges orkidéer är fridlysta

Artfakta

Blomning på Öland enligt Artportalen

Jungfru Marie nycklar hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO