Orkidéer

Gulyxne

Vetenskapligt namn: Liparis loeselii

Blommar mellan vecka 24 och 30.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Sällsynt

Gulyxne är en lågvuxen art som växer sällsynt i kalkkärr. Den kallas också myggnycklar.

Med hänsyn till att den är mycket sällsynt och sårbar anger vi inte några lämpliga besökslokaler.

Alla Sveriges orkidéer är fridlysta. Den är rödlistad och betraktas som sårbar.

ARTFAKTA

 

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO