Orkidéer

Grönkulla

Vetenskapligt namn: Dactylorhiza viride

Blommar mellan vecka 21 och 26.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Mindre allmän

Mindre allmän på frisk-fuktig, halvskuggig kalkhaltig mark, såsom betesmarker, fuktängar, kärrkanter m m.

Källa: Den nya nordiska floran

Alla Sveriges orkidéer är fridlysta

ARTFAKTA

Grönkulla hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO