Gräs-halvgräs-tågväxter

Hartmansstarr

Vetenskapligt namn: Carex hartmanii

Förekomst: Mindre allmän

Hartmansstarr är en sydsvensk art som förekommer sällsynt från Skåne till Uppland. Den växer på fuktig kalkrik ängsmark. Den blommar i början av juni sätter frukt i slutet av juni. Hanblommorna sitter samlade vid basen av det översta axet. 

Artnamnet hartmanii hedrar botanisten Carl Johan Hartman (1784-1849). Ordet Carex var hos romarna en allmän beteckning på örter med taggiga blad eller på täta snår.

Lämpliga besökslokaler: Skogsgärdet, Horns kungsgård och Ottenby norra lund.

Hartmansstarr är klassad som sårbar i Sverige.

ARTFAKTA

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO