Ölands norra udde

Ölands norra udde har alltid utgjort en viktig angöringspunkt för handelsflottan i norra Kalmarsund och en mycket stor del av den äldre sjöfarten mot Gotland har passerat här. Vikens betydelse som hamnplats för Böda socken kan knappast underskattas. Den grunda och vidlyftiga bukten är känd i det medeltida materialet som Örehamn, men sannolikt har hamnen även varit viktig under förhistorisk tid. Under modern tid har Grankullaviken varit av stor betydelse för utskeppning av virke. Områdets anknytning till seglationen förstärks av vrakresterna av det 1926 förlista åländska skeppet Swiks vid den östra stranden. 

Utanför Ölands norra udde finns ön Stora grundet, som idag har landförbindelse genom en bro. På Stora grundet står fyren Långe Erik.

Den nordöstra udden med den välkända Trollskogen, utgör ett av öns mer välbesökta turistmål. 

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Fågellokal

Norra udden är en fin fågellokal. Här passerar omfattande fågelsträck norrut under våren. Genom att land tar slut här samlas en del tveksamma fågelflyttare i buskagen för att samla mod inför den fortsätta resan. Vintertid rastar många intressanta sjöfåglar.

Här kan du se vilka fågelarter som setts vid Ölands norra udde den senaste veckan (Artportalen)

Växtlokal

Växtlokaler som beskrivs i En guide till Ölands växtvärld (ÖBF) kan du se här. (juni-augusti).

Naturtyper: Strandängar, sand- och stenstränder samt brackvatten. Speciella arter: Klöverärt, strandtrift, strandråg, rödsäv, liten ärtstarr.

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2019. Utvecklad av Tegelwebb