Hulterstads hembygdsstuga

Hembygdsstugan i Hulterstad är från början den gamla smedstugan i Hulterstad. Smeden John A. Petersson sålde stugan till hembygdsföreningen 1951.

Källa: Hulterstads och Stenåsa hembygdsbok

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2019. Utvecklad av Tegelwebb