Vandring Kalkstad-Dröstorp-Lenstad

Den här vandringen kan startas i Kalkstad eller Lenstad. Man kan gå delar av den eller hela om ni är minst två och har möjlighet att ställa en bil i Kalkstad och en i Lenstad, eller gå vägen mellan byarna också. Själva vandringen är 8,8 km och går man mellan byarna också blir det ytterligare 2,3 km. Förutom byarna Kalkstad och Lenstad passerar du under vandringen Stångerör, Dröstorps mosse, Dröstorps ödeby och Södra utmossen vid Lenstad. Med en liten avstickare kan du även besöka runstenen Björnflisan samt fornlämningen Tors kulle.

På våren kan vattennivån vid vadstället söder om Dröstorpsmossen vara hög och försvåra eller ibland omöjliggöra en passage.

Du kan se vandringen i denna karta:

Vandringen är inte särskilt utmärkt i terrängen men går delvis på gamla alvarvägar mellan byarna. eller över lättvandrat alvar.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb