Valsnäs järnåldersby

Följer man vägen som leder genom Valsnäs by mot havet, öppnar sig landskapet helt. På ömse sidor av den stenmurskantade vägen finns ett välbevarat odlingslandskap med äldre brukningsvägar och en mängd stenmurar som omgärdar de olika ägorna. Vid slutet av vägen nere i sjömarkerna, med vid utsikt längs stränderna norr och söderut, finns ett 1,5 kilometer långt husgrunds- och stensträngsområde. De cirka 15 husgrunderna som troligen bildat 5-6 gårdar som är förbundna med varandra med hägnader och fägator. Strax söder om området finns ett gravfält med 20-talet anläggningar, däribland den så kallade Beowulfs grav. Med stor sannolikhet är det boskapsnäringen som utgjort grunden för byns ekonomi, men med tanke på det strandnära läget får man förmoda att sjön och handel utgjort ett komplement.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Svårtillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO