Väderkvarn i Glabo

Detta är en liten kvarn av holländar-typ. Det betyder att endast toppen (hättan) vrids för att få vingarna mot vinden. Hättan vrids nere från marken genom en speciell anordning. Kvarnen syns bra från väg 136 på östra sidan av denna. Den byggdes ursprungligen på Gotland, flyttades till Öland omkring 1875 och sattes först upp vid Kyrketorp i Böda. Till sin nuvarande plats kom den 1917.

Källa: Ölands-perspektiv

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO