Träby borg

Detta är en av Ölands mest egenartade borganläggningar. Den består av tre med varandra sammanbyggda murar av rund eller oval planform. Det finns inte mycket kvar av anläggningen; den har under lång tid fått tjänstgöra som stenbrott. En försänkning i den nordöstra anläggningens nordsida torde markera en portöppning. Nordöstra ringens inre diameter är48-66 m; den mellersta ringens 51-65 m och den sydvästra ringens 38-44 m. Stenvallarnas bredd uppgår till 7-10 m. Träby borg har varit bebyggd på samma sätt som Ismantorps borg. Hus vid hus har legat invid borgringarnas insidor med en öppen plats i mitten, vilket Ismantorp dock inte har. I den sydvästra, nu nästan utplånade borgringen, syns ruinerna efter ett i början av 1800-talet anlagt nyhemman, kallat Christineborg. Inga fornfynd är kända från anläggningen.

Källa: Ölands forntida borgar, Mårten Stenberger 

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Svårtillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO