Torslunda stenskola

Torslunda Skola är den äldsta på Öland och den fjärde äldsta skolan i Sverige som ännu används som skola. Redan år 1837 tog prosten Johan Israel Melén initiativet till att låta bygga skolan. Öland var mycket fattigt på den här tiden och många var emot bygget. Det beslutades så att skolan skulle byggas på den magra jorden i grustaget strax norr om kyrkan. Med pengar som prästänkan Agneta Craelius skänkt och med dagsverken som församlingsbor gjort så blev skolan färdig år 1839. Skolan byggdes i äkta ölandssten och inreddes med ett klassrum åt söder och en lärarbostad åt norr. Lägenheten bestod av två rum och kök. Allt som allt kostade skolan 1459 Riksdaler. 1916 byggdes ett trapphus på Stenskolan och på vinden inreddes en ny lägenhet till läraren. Det var då skolan fick ett s.k. brutet tak.

Källa: Mörbylånga kommun

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO