Torpsgårdsmuseum

Torpsgårdsmuseum är ett litet museum som berättar om bygdens historia och om människor som bott och levt här i Torp, öster om Byxelkrok. Minnestenen över skogsupproret 1850 är något som Torpsgårdsmuseum ligger bakom och har hand om. Man hjälper folk med släktforskning och har mycket  foton och inspelningar samt berättar historier och skriver kommentarer.

Hemsida: Torpsgårdsmuseum.se

Mob: 073-0411260

Tel: 0485-28221

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO