Tingstenen

Tingstenen är ett stenblock som ligger strax söder om vägen mellan Södra Möckleby och Torngård. Det är inbyggt i mittmuren (sockengränsen) och är enligt traditionen en gammal tingsplats för sydligaste Öland. Här möts många alvarvägar, vilket visar platsen betydelse. Stenen är väl synlig från vägen. Det finns en parkeringsplats strax väster om stenen.

Källa: Thorsten Jansson, Strövtåg på Ölands Stora Alvar 2

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO