Tings flisa

Strax sydöst om Köpings kyrka står en av Ölands mer kända runstenar, den så kallade Tings flisa. Den tre meter höga och två meter breda kalkstensflisan är rest vid övergången till kristen tid. Den är försedd med en drakslinga som bär texten: "Torer och Torsten och Torfast, dessa bröder reste stenen efter sin fader Gunfuss. Gud hjälpe hans själ".

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO