Stora ören

Ett av de fågelrikaste strandängsområdena på Öland

Fågellokal

Stora ören hör till de fågelrikaste strandängsområdena på Öland. Här finns täta bestånd med vadare och änder, vilket gjort att det avsatts som fågelskyddsområde. 

För aktuella tider seOmrådet är mosaikartat med välhävdade gräsmarker, buktande kustlinje, en större lagun och några mindre öar. En bäck från Torpmossen rinner genom området och mynnar i Östersjön på flera ställen.

Man kan gå söderut från Stenåsabadet 2 km så når man norra gränsen efter passage av flera stängsel. Ett annat sätt att ta sig dit är med cykel från landsvägen på en brukningsväg som når ner till havet till några sjöbodar där beträdnadsförbudet börjar.

När det inte är beträdnadsförbud kan man nå en sjöbod längst ut på spetsen som är en vindskyddad obsplats för sjöfågelsträck. Den stora  lagunen är synnerligen bra för rastande vadare under juli och augusti.

Tillträdesförbud under delar av året. Klicka på området för tider.

Öppna hela kartan i desktop

I april och maj är det högsäsong för häckande fåglar, som rödspov, storspov, rödbena, tofsvipa, skärfläcka samt alla Ölands simänder inklusive stjärtand och årta. Vidare finns rastande småspovar och brushanar. 

Brushane Foto: Stefan Svenaeus

Brushane

I mitten av juli kommer vadarsträcket igång samtidigt som beträdnadsförbudet upphör.  Kärrsnäppa dominerar, men flertalet vadararter kan observeras.

Under hösten rastar lappsparvar och rödstrupiga piplärkor. Många ovanliga arter har setts här som mongolpipare, ökenpipare, gulbröstad snäppa, rödhalsad snäppa, wilsonsimsnäppa och kalanderlärka

Väster om ören finns e n lövskogsdunge kallad "Birken" som är full av fågelliv på våren, t ex näktergalar och Sylvia-sångare.

Källa: Ölands fågellokaler (Ölands Ornitologiska Förening)

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Svårtillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO